පුලස්ති පනම්ගම සමඟ තනි පුද්ගල පුහුණුව

රු0

ඒක පුද්ගල පුහුණු කිරීම - වෙන්කරවා ගැනීමේ පෝරමය

 
~ ඔබට මෙම පෝරමය සිංහල/ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෙකෙන්ම පිරවිය හැක - ඔබට වඩාත් පහසු භාෂාව තෝරන්න.
~ පරිවර්තිත ප්‍රශ්න බැලීමට භාෂාව ලෙස සිංහල තෝරන්න.

~
~
 

පුද්ගලික තොරතුරු

 
මෙම පටිගත කිරීම් ඔබට ලබා දෙනු ලැබේ. අප සමාගම විසින් තත්ත්ව සහතික කිරීමේ අරමුණු සඳහා එම පටිගත කිරීම් භාවිතා කළ හැකිය. වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයකට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ලබා නොදෙනු ඇත.
 

මානසික සෞඛ්‍ය ස්වයං තක්සේරුව

 
 
වසර ගණනාවක පුහුණු පළපුරුද්ද සහ පිළිගත් සුදුසුකම් ලත් ජ්‍යේෂ්ඨ පුහුණුකරුවකු විසින් ඔබට ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් පුහුණු අත්දැකීමක් ලබා දෙනු ඇත. ජ්‍යෙෂ්ඨ TeamOne පුහුණුකරු වාරික ආයෝජනයකින් ඔබට ඉහළ වටිනාකමක් ලබා දෙනු ඇත.
 

වැඩසටහන් තෝරාගැනීම

 
 

පුහුණු අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනීම

 

ඔබේ පොරොන්දුව - AlphaStudent චර්යාධර්ම සංග්‍රහය

 
 

දිනය සහ වේලාව තෝරාගැනීම

 
ඔබ දිගු වැඩසටහනක් වෙන්කර ගන්නා විට වට්ටමක් ලබා ගන්න!
රු0
හැකි ඉක්මනින් ඔබේ පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කරන තරමට, එය ඔබට වඩාත් වාසිදායක වේ!
  • මුළු ආයෝජනය: රු0
SKU: IND-PP වර්ගය:
සාප්පු ට්රොලිය
si_LKසිංහල